Hlavní
Obnovení konzulárního příjmu

Vážení návštěvníci!

Informujeme Vás, že od 2. listopadu 2020 Generální konzulát Ruska v Brně obnoví svůj provoz v normálním režimu. Všechny konzulární záležitosti se vyřizují výhradně na základě předchozího objednání.

Pro zajištění opatření proti šíření koronavirové infekce:
- přístup žadatelů do Generálního konzulátu bude povolen výhradně za přítomnosti ochranných prostředků (rouška, rukavice);
- přístup do Generálního konzulátu je povolen pouze pro žadatele;
- v přijímacím prostoru nemůže být více než dvě osoby současně;
- přístup doprovodu je povolen pouze ve výjimečných případech (doprovod nezletilých dětí, seniorů a osob vyžadujících doprovod ze zdravotních důvodů).

Také Vás žádáme, abyste byli vědomí a nenavštěvovali Generální konzulát v nezdravém stavu!