Informační služby pro podnikatele

Vážení podnikatele a zástupce firem,

Generální konzulát Ruské federace v Brně může postoupit na příslušné ruské orgány Vaši dotazy ohledně možných obchodních partnerů pro Váši firmu a poskytnout další informace, které se tykají obchodování a případné kooperace s Ruskem.         

Podle ustanovení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace informační a poradenské služby, které poskytují ruské zastupitelské úřady v zahraničí, jsou placené. Například zasílání informačního dotazu do Ruska, jeho zveřejnění a rozmístění v ruských počítačových sítích stojí podle aktuálního sazebníku 3 500,- Kč. Přeložení dokumentu z češtiny do ruštiny stojí 875,- Kč za stránku.         

Doporučujeme se také obracet v těchto záležitostech na Obchodní zastupitelství Ruska v ČR (Sibiřské nám. 1027, 106 00 Praha 6 - Bubeneč, tel.: 233 321 487, fax: 224 311 543, e-mail: rustorg@volny.cz) a Zastupitelství obchodní a průmyslové komory Ruska v ČR (Sibiřské nám. 1027, 106 00 Praha 6 – Bubeneč, tel.: 233 324 351, fax: 224 311 149, e-mail: rutpp@volny.cz, Internet: http://www.rutpp.cz a http://www.tpprf.ru).