Předchozí objednání

Vážení žadatelé!

Informujeme Vás, že od 1. července 2017 všechny konzulární záležitosti se vyřizují výhradně na základě předchozího objednání.

Objednat se k osobní návštěvě můžete na stránkách: http://brno.kdmid.ru/queue

Bez předchozího objednání probíhá jen výdej vyřízených cestovních pasů a vyřízených víz.

Upozorňujeme Vás, že pro vyřízení několika konzulárních záležitostí je třeba objednat se zvlášť pro podání každé žádosti. V případě rodiny se každý člen objednává zvlášť

Přítomnost příbuzných a dalších osob, kterých se netýká objednaná konzulární služba, během návštěvy Generálního konzulátu není nutná. 

V plné míře se to týká dětí do 14 let.