O migrační kartě

O migrační kartě

V souladu s usnesením vlády Ruské federace ze dne 16. srpna 2004 N403 O migrační kartě při vjezdu do Ruské federace občan cizího státu musí obdržet a vyplnit migrační kartu, předložit ji pověřenému zaměstnanci pohraniční služby, který v případě souhlasu údajů, uvedených v migrační kartě, údajům, které obsahují pas a vízum cizího státního občana, dává do migrační karty poznámku o vjezdu do Ruské federace.

Blankety migrační karty se cizincům vydávají při vjezdu do Ruské federace zdarma, a to pověřenými zaměstnanci pohraniční služby nebo pracovníky organizací, které poskytují dopravní služby zahraničním občanům vjíždějícím do Ruské federace. 

Cizinec uchovává migrační kartu po celou dobu svého pobytu na území Ruské federace a předkládá ji spolu s jinými doklady pro registraci na adrese pobytu.

V případě ztráty nebo poškození migrační karty musí cizinec do tří dnů nahlásit ztrátu nebo poškození na územním pracovišti ruského ministerstva vnitra (Ministerstvo VNITRA) v místě pobytu. Pokud se prokáže doklady, na jejichž základě vstoupil na území Ruské federace, obdrží duplikát migrační karty a to zdarma.

Při opuštění území Ruské federace musí cizí státní občan předat migrační kartu pověřenému zaměstnanci pohraniční služby při pasové kontrole.