Ruská vízová centra

Ruská vízová centra

Chcete-li požádat o ruské vízum, doporučujeme Vám, abyste se obrátili na Ruské vízové centrum, které se nachází na adrese: Vídeňská 995/63, třetí patro, 639 00 Brno, internetová adresa: http://www.vfsglobal.com/russia/czech-republic/.

Upozorňujeme Vás, že výše uvedené vízové centrum je jediným vízovým centrem v Brně, které s Generálním konzulátem Ruské federace spolupracuje bezprostředně. 

Ruské vízové centrum bylo založeno za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům České republiky a dalších zemí a občanům bez státní příslušnosti žádajícím o udělení víza do Ruska, zjednodušení a urychlení procesu jejich vydávání a zajištění maximálního komfortu a pohodlí pro žadatele.

Kromě Brna jsou na území České republiky Ruská vízová centra otevřena v Praze a Karlových Varech.

Vízová centra jsou oficiálně oprávněna přijímat, zpracovávat a předávat dokumenty Konzulárnímu oddělení Velvyslanectví Ruské federace nebo Generálnímu konzulátu, včetně konzulárních poplatků od soukromých osob, firem a organizací (včetně cestovních kanceláří) a vydávat cestovní pasy s platnými vízy.

Operátořivízových center jsou připraveni poradit žadatelům v otázkách správného vyplnění formuláře a předložení sady podkladů nezbytných k udělení víza, doby vyřizování víza atd.

Přijetírozhodnutí o udělení či zamítnutí víza je plně v kompetenci konzulárního oddělení.

Občanům České republiky a dalších zemí a občanům bez státní příslušnosti se ponechává právo požádat o udělení víza přímo na Konzulárním oddělení Velvyslanectví Ruské federace nebo Generálním konzulátu, jestliže podávají žádosti o víza pro sebe nebo pro své nejbližší příbuzné, nicméně to může být provedeno pouze po předchozím objednání. Přímo na Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruské federace nebo Generální konzulát podávají žádosti o udělení víza členové Ministerstva zahraničních věcí ČR, včetně zaměstnanců zahraničních diplomatických a konzulárních oddělení v Ruské federace a dále členové oficiálních delegací, kteří cestují do Ruské federace na základě pozvání od orgánů ruské vlády.

Firmy a organizace, včetně cestovních kanceláří a dalších zprostředkovatelských firem, které se zabývají vydáváním ruských víz pro své zaměstnance a zákazníky (bez ohledu na účel jejich vstupu do Ruska) se pro získávání ruských víz musí obrátit pouze na vízové centrum.

Za služby vízového centra bude účtován fixní servisní poplatek ve výši 700,- Kč. Na rozdíl od konzulárního poplatku, který je převeden přímo Konzulárnímu oddělení Velvyslanectví Ruské federace nebo Generálnímu konzulátu, naleží servisní poplatek vízovému centru. Částka konzulárního poplatku je stanovená dle Dohody mezi Ruskou federací a Evropskou unií o zjednodušení vydání víz občanům RF a EU ze dne 25.5.2006.

Pokud máte stížnosti k práci vízového centra (nízká úroveň služeb, dlouhé fronty, nesprávné chování zaměstnanců apod.) nebo přání týkající se zlepšení práce, zašlete tuto informaci na adresu Generálního konzulátu Ruské Federace v Brně: Hlinky 142b, 603 00, Brno nebo na e-mail: gkbrno@gmail.com. Vaše žádost bude pečlivě zvážena a dostanete vyčerpávající odpověď.