Ruské vízové centrum

Za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných žadatelům o udělení víza do Ruské federace v konzulárním okruhu Generálního konzulátu funguje Ruské vízové centrum, které se nachází na adrese: Vídeňská 995/63, 3 patro, 639 00 Brno, internetová adresa: http://www.vfsglobal.com/russia/czech-republic/.

Úkoly centra jsou urychlení a zjednodušení získání víza, vytvoření nejkomfortnějších podmínek pro žadatele, jim pravidel vstupu a pobytu v Ruské federace, kontrola kompletnosti dokladů, jež jsou podkladem pro udělení víza, a také zastoupení zájmů žadatelů v konzulárním úřadu při podání (vyzvednutí) dokumentů jejich jménem.

Rozhodnutí o udělení víza nebo zamítnutí žádosti o vízum, a také vyřízení samotného víza cizincům mimo Ruskou federaci je pouze v kompetenci ruských konzulárních úřadů.

Pro žadatele je zachována možnost přímého podání žádosti o vízum na RZÚ. Daná možnost se uskutečňuje prostřednictvím elektronického přihlášeni k návštěvě přes webové stránky konzulárního úřadu na Internetu. Objednavka osobní návštěvy.

Za účelem vyloučení případů podvodu s předregistračním systémem přijímá zahraniční úřad pouze dokumenty těchto osob, jejichž osobní údaje byly zapsány do systému při registraci žádosti. V případě nesouladu informací uvedených v systému s žadateli, jejichž dokumenty se podávají na RZÚ, žádosti nebudou zpracovány. Rezervace v systému jednoho časového úseku pro podání žádosti na RZÚ zajišťuje možnost podání pouze jedné sady dokumentů.